Oleokantal

Oleokantal

Ovo je još jedan izuzetno moćan polifenol iz grupe sekoiridoida (preciznije aglikona), za koji se ustanovilo da ima izuzetno pozitivan uticaj na zdravlja čoveka.

On,  takođe, deluje kao prirodno protivupalno sredstvo, a ima i karakteristike koje u velikoj meri odgovaraju nesteroidnim lekovima protiv bolova, kao što je ibuprofen.

Upravo on je odgovoran za nadražujući, pikantan osećaj u grlu.

Pokazuje važne antiupalne, hemoterapijske, neuroprotektivne i antireumatske efekte.

https://www.mdpi.com/2072-6643/13/5/1702

https://www.mdpi.com/2072-6643/12/2/314

Parkinson L, Keast R. (2014) Oleocanthal, a Phenolic Derived from Virgin Olive Oil: A Review of the Beneficial Effects on Inflammatory Disease. Int J Mol Sci. 15(7): 12323–12334.

Oleokantal

Oleokantal